لوور

آثار بازگشتی از موزه لوور لانس در تهران به نمایش درآمد

/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/

شاهکارهای هنری دوران قاجار که حدود سه ماه با عنوان نمایشگاه «امپراطوری گلهای سرخ» در موزه لوور-لانس فرانسه به نمایش درآمده بود، پس از بازگشت در تهران در معرض دید عموم گذاشته شد. نمایشگاه «امپراطوری گل های سرخ» از هشتم فروردین 97 به مدت سه ماه، در موزه لوور لانس فرانسه میزبان علاقه مندان به...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:حمایت بانک آینده از لوور تعهد به دیپلماسی فرهنگی بشری است

/post-12/

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت بانک آینده از موزه لوور در ایران را نمایه ای از تعهد و مسئولیت اجتماعی این بانک در دیپلماسی فرهنگی بشری دانست. سید عباس صالحی عصر روز پنجشنبه با حضور در موزه ملی ایران از نمایشگاه آثار موزه لوور در تهران بازدید کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بازدید از...