قطر2022

کیش برای کمک میزبانی جام جهانی زیرساختهای کافی دارد

/%DA%A9%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

معاون رئیس جمهوری گفت: جزیره کیش برای کمک به میزبانی جام جهانی فوتبال 2020 قطر زیرساختهای اقامتی کافی دارد. « علی اصغر مونسان» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در واکنش به انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر سفر هیاتی...