قزاقستان

ارکستر سازهای ملی ایران در قزاقستان به صحنه رفت

/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA/

ارکستر سازهای ملی ایران در سالن آمفی‌تئاتر شهر آستانه و در قالب جشنواره «سرپر» جشن ملی 20 سالگی پایتختی آستانه در کشور قزاقستان روی صحنه رفت. روابط عمومی انجمن موسیقی ایران اعلام کرد: این ارکستر متشکل از گروه نوازندگان ایرانی به رهبری علی‌اکبر قربانی و خوانندگی وحید تاج با نظارت فرهاد...