فرهنگستان

نخستین جشنواره ادبی «ما ام اس داریم» فراخوان داد

/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

نخستین جشنواره ادبی «ما ام اس داریم» با انتشار فراخوان یاعلام کرد:‌این جشنواره با هدف ارتقاء اعتماد به نفس بیماران، بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به بیماری ام اس و معرفی مشکلات بیماری به پزشکان و سیاستگذاران برگزارمی شود. به گزارش عصر رویداد از دبیرخانه جشنواره ادبی «ما ام اس داریم» بیماران،...