شهرگردشگر

معاون رئیس جمهوری: شهرها گواهینامه «شهرگردشگر» دریافت می کنند

/post-70/

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: اگر شهری موفق به رعایت مشخصه های «شهرگردشگر» شود، گواهینامه دریافت می کند . علی اصغر مونسان در مراسم گشایش نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری که با عنوان «شهر گردشگر» در مجتمع ایران مال...