سلیمانیه

نوید محمدزاده بهترین بازیگر مرد فیلم سلیمانیه شد

/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%AF/

نوید محمدزاده بازیگر سینما و تئاتر ایران، جایزه بهترین بازیگر مرد سومین فستیوال بین المللی فیلم سلیمانیه عراق را به دست آورد. نوید محمدزاده بازیگر تئاتر و سینما سه شنبه شب جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه عراق را برای فیلم سینمایی «بدون تاریخ بدون امضا» دریافت کرد....