داستان

آثار نهایی داوری جشنواره خاتم معرفی شدند

/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/

دبیرخانه پنجمین دوره جشنواره کوتاه خاتم (پیامبر رحمت) اسامی راه یافته به مرحله نهایی داوری این دوره جشنواره را در بخش بزرگسال و کودک و نوجوان اعلام کرد. به گزارش عصر رویداد موضوع داستان ها در جشنواره خاتم، با الهام از ویژگی‌های شخصیتی و سیرۀ حضرت رسول اکرم(ص) با توجه به نیازهای مخاطب و...